FANDOM


Se stavebním dozorem jsme řešili (a stavbyvedoucí si zaznamenal):

  • prostup pro vedení vody z jímky na dešťovou vodu - bude v technické místnosti hned vedle kanalizace
  • vyvedení 230V pro budoucí garážové stání, vrata a zahradní domek: vyvede se chráničkou od rozvaděče
  • zřídí se další chránička od rozvaděče, kvůli dostatečné rezervě
  • zřídí se chránička pro slaboproud, z tech. místnosti směrem ke vstupu
  • kanalizace z kuchyně se povede pod základovou deskou